Ledningsförändring

February 02, 2009
in Swedish

Ulrika Stenson har utsetts till tillförordnad VD i A+ Science AB. Hon har sedan slutet av maj 2008 varit operativ chef. Rekrytering av VD pågår.

Göran Wessman, VD och koncernchef i Vita Nova Ventures, har fram tills nu även varit VD i A+ Science AB. Han lämnar VD uppdraget i A+ Science AB men kvarstår i sina befattningar inom Vita Nova Ventures och kommer nu att prioritera mer av sin tid till att vidareutveckla Venture delen i koncernen.

Göteborg, 2 februari 2009
A+ Science

Return to news list