Försöksläkemedel kan bevara insulinproduktion vid typ 1-diabetes

June 29, 2009
Patienter söks till en läkemedelsprövning av försöksläkemedlet Otelixizumab. Otelixizumab har i tidigare prövningar visat sig kunna bevara insulinproduktionen för patienter med tidig typ 1-diabetes i upp till 48 månader.

I Sverige insjuknar 1100 personer årligen i typ 1-diabetes. Behandlingen som finns att tillgå består av livsstilsförändringar som ökad motion, förändrade kostvanor och injektioner av insulin. Ingen av dessa behandlingar angriper roten till problemet: att kroppen slutar producera eget insulin.

Försöksläkemedlet Otelixizumab som utreds i studien är en monoklonal antikropp utvecklad för att behandla typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar. Den tros verka genom att blockera de vita blodkroppsceller som attackerar och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, samtidigt som den stimulerar celler som hindrar fler attacker. Forskarna hoppas att hindrandet av fler attacker mot betacellerna kan bevara insulinproduktionen och därmed förhindra de allvarliga senkomplikationerna av typ 1-diabetes.

För att maximera effekterna av behandlingen och bevara kroppens naturliga insulinproduktion behöver behandlingen sättas in senast 90 dagar efter ställd diagnos. Att patienten är mellan 18 och 35 år är ytterligare ett av flera kriterier som också måste uppfyllas för studiedeltagande.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har, som första sjukhus i Europa, inlett studien. Ytterligare 125 kliniker runt om i världen varav ca 20 kliniker i Sverige deltar i studien.

Huvudprövare för studien i Sverige är professor Kerstin Brismar vid Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes på Karolinska Universitetssjukhuset. Bakom försöksläkemedlet står företaget Tolerx i samarbete med GlaxoSmithKline. A+ Science har fått i uppdrag att administrera studien i Skandinavien.

För att få mer information om läkemedlet och studien, besök webbplatsen Defend against diabetes. Informationen är på engelska, men sidor på svenska är på gång.

För den som är intresserad att delta i studien kontaktas med fördel någon av de kliniker som deltar i studien. En bit ner på sidan dit länken leder finns klinikerna i Danmark, Finland och Sverige.

En intervju med en försöksperson, den första i Sverige, har gjorts av tidningen Leva med diabetes, nr 2, mars 2009 (Stockholms Diabetsförenings medlemstidning).


Return to news list